Uppsala är en klassisk körstad med ett av Sveriges finaste kyrkorum. Det är viktigt att domkyrkobesökare regelbundet har möjlighet att njuta av den fina akustiken och levande körsång av hög klass under gudstjänster och andra kyrkohändelser. Uppsala Domkyrkokör har en lång historia och arbetar med att såväl förvalta detta arv som med att utveckla repertoaren genom nya och moderna influenser. Uppsala Domkyrkokör spelar, precis som kyrkokörer i alla tider, en betydelsefull roll för kyrkans musikliv och för de upplevelser som kyrkan tillhandahåller. I flera hundra år har det komponerats verk för kyrkokörer och utöver klassiker som Mozarts Requiemmässa i d-moll finns en närmast outsinlig källa av mindre kända men välkomponerade verk från olika historiska epoker att upptäcka.

Uppsala domkyrkokör är en kammarkör som består av ca 35 medlemmar. Förutom att regelbundet medverka i gudstjänster, ca fyra till fem gånger per termin bedriver kören också en omfattande konsertverksamhet med såväl a cappella musik som större verk med orkester. Vi försöker också så ofta som möjligt använda körens sångare som solister. Kören repeterar varje tisdagkväll i körlokalen i anslutning till Domkyrkan.

Som medlem i kören får du möjlighet till undervisning för sångpedagog samt lektioner i musikteori.

Uppsala Domkyrkokör är en kör med anor

Uppsala Domkyrkokör grundades 1867 av organisten och tonsättaren Jacob Axel Josephson. Han hade tidigare varit dirigent i Orphei Drängar och ledare inom Allmänna Sången – två andra kända Uppsalakörer. Jacob grundade Uppsala Domkyrkokör när han arbetade som domkyrkoorganist och han dirigerade kören fram till sin död 1880. Flera av Sveriges mest ambitiösa orgelbyggen har beställts av Uppsala Domkyrka och den så kallade Åkermanska orgeln som det spelas på än idag är den största Svenska orgeln som bevarad från 1870-talet. Att leda och dirigera vokalmusik är än idag en vanlig och viktig uppgift för professionella kyrkomusiker och även körens nuvarande dirigent Milke Falck har en anställning som biträdande domkyrkoorganist vid sidan av sina åtaganden som kördirigent. Det finns alltså en stark relation mellan instrumentet orgel och i kyrkor verksamma körer.

Uppsala Domkyrkokör består av omkring 35 sångare fördelade över stämmorna tenor, alt sopran och bas. Kören har en egen övningslokal i anslutning till kyrkobyggnaden och repeterar på tisdagskvällar. Domkyrkokören är en av sex körer som är knutna till domkyrkan och även på andra håll i Sverige är körverksamhet en mycket viktig del av en domkyrkas verksamhet. Kyrkorummens ofta stämningsfullt ekande och unika akustik kan lyfta körsång och musik som få andra miljöer. En ”match made in heaven” – skulle man kunna säga. Den romantiskt lagda kan även känna hur hängivenheten så att säga sitter i väggarna sedan århundraden tillbaka. Uppsala Domkyrkokör har även gjort flera inspelningar, det är alltså möjligt att uppskatta kören i valfri miljö om man befinner sig på för stort avstånd från Uppsala domkyrka.

Sveriges bästa körstad?

Uppsala har många gånger kallats Sveriges bästa körstad och det faktum att det är såväl en studentstad som en viktig kyrkostad har förmodligen bidragit till detta. Under flera av studenthögtiderna är körsång ett viktigt och uppskattat inslag. Vad vore t.ex. Valborg och första maj utan brasor välljudande körsång ute i det fria? Uppsala Domkyrkokör bidrar med sitt strå till stacken när det Uppsalas körklimat.

Det finns en stor bredd när det gäller körer i Uppsala, det sägs att det finns över 150 körer i staden. De flesta nationerna har sin egen kör och även riktigt ambitiösa körsångare kan hitta körer som innebär stora möjligheter såväl som utmaningar. Domkyrkokören hör tillsammans med t.ex. Orphei Drängar och Allmänna Sången till de körer i staden som passar erfarna sångare som vill utvecklas tillsammans med andra. Uppsala Domkyrkokör är ett uppskattat inslag under speciella händelser i kyrkan som lockar fler besökare än vanliga gudstjänster. En favorit är att domkyrkokören har julkonserter och det är en tradition i många familjer att göra dessa till en del i julfirandet. Även vid andra viktiga högtider är kören en del av programmet.

Uppsala Domkyrkokör är tillsammans med Collegium Cantorum, Schola Cantorum, Uppsala Domkyrkas Flickkör samt Uppsala Domkyrkas Gosskör och Uppsala katedralsångare en del av en stor satsning på vokalmusik som görs i domkyrkans regi. Körsång har via TV-program som Körslaget fått ett stort uppsving när det gäller popularitet på senare år men kyrkor runt om i Sverige fortsätter att vara en mycket viktig del av körlivet i landet. Sveriges Kyrkosångförbund är ett körförbund med över 80 000 medlemmar. Körsång är alltså en bred folkrörelse öppen för alla även om körer som Uppsala Domkyrkokör, som framför svårare verk, kräver sångare med extra hög ambitionsnivå.

Unna dig en högklassig sångupplevelse

Upplev en konsert med Uppsala Domkyrkokör. Det spelar ingen roll vad du använder för teknik för musikuppspelning eller hur högupplösta ljudfiler du har tillgång till – inget slår körmusik live. Den mänskliga rösten är mer komplex än något instrument och när den kommer till uttryck i väldirigerad körsång i ett rum med fin akustik är det fråga om en väldigt berikande upplevelse till en mycket låg kostnad. Många av de stora mästarna inom komposition skrev verk för körer, de innebär att det finns såväl klassiska körverk som nytt, bra material att upptäcka för såväl publik som som körsångare. Uppsala Domkyrkokör medverkar regelbundet vid gudstjänster men uppträder även i konserter i många olika sammanhang. En stark influens under senare år har varit jazzmusik, bland annat med Alice Babs och Nils Lindberg.

Uppsala Domkyrkokör är en så kallad blandad kammarkör med både manliga och kvinnliga sångare. Kammarkörer koncentrerar sig av tradition på klassiskt musik och på verk skrivna för ett mindre antal instrument och röster än orkestermusik. Det ger en intim publikkontakt där det ofta är möjligt att urskilja alla enskild röster i kören. Kammarmusik uppfördes ofta i furstliga hem på 16 och 1700-talet. Domkyrkokören har i flera sammanhang utforskat traditionens historiska rötter och uppmärksammats för det internationellt. Klassisk Kammarmusik kräver ofta noggranna förberedelser där alla inblandade, även körsångarna, måste kunna läsa noter. Ofta framförs solostycken av körens egna sångare men ibland samarbetar man med internationella topp-sångare under viktiga framföranden. Även gregoriansk sång är en mycket viktigt influens för domkyrkokören. Det är en liturgisk och budskapsbärande sång varit viktig inom den romersk-katolska kyrkan ända sedan 700-talet.

Kören är viktig för domkyrkan

Uppsala Domkyrkokör är verksam i ett av Sveriges finaste och viktigaste kyrkorum och har en viktig funktion många kyrkliga sammanhang. Domkyrkokören bidrar till den förtätade stämning som många önskar sig av ett kyrkobesök. Kören uppträder även utanför kyrkan och kan då höras i bredare sammanhang på t.ex. festivaler med jazzmusik på repertoaren. Körens musikaliska rötter är västerländsk konstmusik och de olika former av körmusik som skrivits för att uppföras i samband med gudstjänster. Kören har en lång tradition och bildades av den kände kompositören Jacob Axel Josephson 1867. Sedan dess har kören letts av flera mycket meriterade kyrkomusiker och kördirigenter. Du kan bli medlem i kören genom att provsjunga för dess nuvarande dirigent Milke Falk.