Auktoriserad revisor i Norrköping

För dig som behöver anlita en auktoriserad revisor finns det god hjälp att få i hela landet, likväl som i Norrköping. Om ditt bolag har sitt säte på orten eller om du, som representant för bolaget, enligt lag behöver anlita ett proffs på att granska räkenskaper och de rutiner i bolaget som leder fram till siffrorna så är det fördelaktigt att ta in offerter från auktoriserade revisorer i Norrköping.

En revisor i Norrköping ger dig professionell hjälp

Som företagare är du troligen helt fokuserad på din affärsidé och tankar kring den tjänst eller vara du vill sälja. Allt handlar om att utveckla produkten och såklart att marknadsföra den för din målgrupp. Att dessutom behöva tänka på bokföring och revision kan bli övermäktigt. Därför kan det vara klokt att anlita en bokföringsfirma som sköter den löpande bokföringen och en revisor som granskar den bokföring som lett fram till årsbokslutet eller årsredovisningen (om det handlar om ett aktiebolag). Revisorn kan vara godkänd likväl som auktoriserad, men enligt lag kan det krävas att du anlitar en auktoriserad revisor. Oavsett titel på revisorn så arbetar en positivt uppseendeväckande revisor Norrköping utifrån legala krav och rekommenderade normer inom branschen, såsom god revisionssed och revisorssed.

Goda råd från revisorn

En revisor ser över ditt företags rutiner in i minsta detalj för att säkerställa att dina poster i balans- och resultaträkningen överensstämmer med de krav som ställs enligt årsredovisningslagen. Revisorn kommer sällan med offentliga anmärkningar, men kan be dig som ansvarig att ändra på vissa rutiner som kan anses mindre bra för att till exempel din lagerredovisning ska godkännas.

Revisorer är oftast auktoriserade, vilket innebär att denne är akademiskt utbildade och har fem års erfarenhet inom yrket. Ingen revisor får kalla sig auktoriserad utan att ha praktiserat yrket under en viss tid. Anlita en revisor i Norrköping och ägna din tid åt den verksamhet du vill satsa på!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *