Ventilation i en brf.

Effektivisera din ventilation i din BRF

Det är väldigt viktigt att effektivisera din energianvändning i din BRF, och där brukar er ventilation ta upp mest energi. Även där denna besparing kan ha störst effekt. I ventilationssystemet är det oftast 3 områden som går att förbättra för att få ut mer energi.

Det är att justera luftflödet i er ventilation, byta ut fläktarna till lågenergi fläktar samt även installera frånluftsåtervinning. Frånluftsåtervinning är ett system där din varma frånluft återvinns i frånluftsvärmepumpen som sätts vid din värmecentral.

Det som är så bra med denna typ av ventilation i BRF är att frånluften är varm under likväl vinter som sommar. Det betyder att energibesparingen sker konstant under årets samtliga 12 månader. Upp till 30% av dina uppvärmningskostnader kan spara på in på det.

Injustera ventilation i din BRF

Att justera luftflödet i din ventilation är ett väldigt bra tillvägagångssätt när du vill lägga en god grund för en simpel energibesparing. Det du gör då är att justera så att värmeflödet blir jämt i hela systemet, för att en sänkning av inomhustemperaturen ska få så stor effekt som möjligt. Samt för att en lägenhet inte ska få +3 °C och en annan -3 °C från värdet ni siktat mot.

En simpel energibesparing men det kan vara den mest effektiva på marknaden. Dock kommer det med en kallare inomhustemperatur som kanske inte är så attraktiv, speciellt inte om du vill planerar att sälja lägenheten.

Energieffektiva lågenergi fläktar

Att installera lågenergifläktar i en BRF ventilation är ett säkert tillvägagångssätt för att nå en sund energibesparing. Det är oftast dem gamla AC-fläktarna som då behöver bytas ut till dem nyare EC-fläktarna som minimerar energianvändningen i ventilationssystemet.

Det underbara med dessa fläktar är att de är relativt billiga samtidigt som effekten är enorm. Du sparar in på både plånboken och miljön samtidigt. Låter inte det helt underbart ur ett kundperspektiv?

Jag rekommenderar dig att kontakta denna firma för en kostnadsfri konsultation gällande vilka energibesparingar i er ventilation BRF som ni kan uppnå!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *