Lätt att ta antigentest i Stockholm

Känner du dig krasslig och misstänker Corona? I så fall kan du ta ett Industriledande antigen test Stockholm för att få svar. Det är viktigt att få reda på om du har Covid-19 både för dig själv och för din omgivning för att minska smittspridning av sjukdomen. Ett antigentest går snabbt att ta i Stockholm. Dessutom får du svar samma dag. Själva provtagningen tar bara någon minut och analysen av testet tar bara cirka en halvtimma. För att ett antigentest ska vara tillförlitligt är det viktigt att du tar det i ett tidigt skede. Man brukar säga att du bör ta det inom 5 dagar från att du börjar känna symptom.

Vad testar man?

Det finns olika typer av tester att ta om man misstänker Covid-19 men det test där du får snabbast svar är ett antigentest. Ett PCR-test kan man också ta för att få svar på om man är smittad. Emellertid tar analysen av testet mycket längre tid och du får därför ofta räkna med en svarstid på minst 24 timmar. Båda finns att ta i Stockholm. Antigentestet mäter om det finns proteindelar av viruset och PCR-testet mäter om det finns arvsmassa från Corona-viruset.

Hur tar man antigentest i Stockholm?

Ett antigentest går till så att provtagaren, som ofta är en undersköterska, sticker in provtagningspinnen upp i din näsa och snurrar runt den i 10 sekunder. Pinnen förs upp ganska högt i näsgången. För din del är det sedan klart och du kan åka hem. Det hela tar mindre än en minut. Därefter analyseras sekretet. Detta går snabbt och du får sedan hemskickat ditt analyssvar digitalt. Det är viktigt att påpeka att personalen inte vill att du stannar kvar och väntar på resultatet. Detta är förstås för att minska smittspridningen. Det är bäst att boka tid i förväg på nätet för provtagning men det finns också tider för drop in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *