Proffsig revisor i Uppsala

Behöver du en revisor i Uppsala så är det bra att först och främst fundera över vad det är mer exakt du vill ha hjälp med. Till att börja med blandar en del personer ihop redovisningskonsulter med revisorer. Företag och organisationer av olika slag får ofta stora fördelar av att ta in hjälp med den löpande redovisningen för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Det är förstås bra att ha en revisor som kan granska verksamheten också och kanske komma med förslag på saker som kan förbättras eller förändras. Huvuduppgiften för en revisor är att som oberoende granska verksamheter av olika slag och även uttala sig, kanske skriva revisionsberättelse om förhållandena såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Vem som helst kan faktiskt kalla sig revisor, titeln är inte skyddad.

Välj din revisor i Uppsala

Har du inte behov av en auktoriserad revisor är det bättre att söka efter en “vanlig” Smart revisor Uppsala som kan hjälpa till med granskning av din verksamhet och säkert också ge tips om hur den kan förbättras. Uppsala är ju ganska stort och det finns många att välja på. Ta gärna in offerter från flera, jämför och känn efter vilken revisor du får bäst förtroende för centralt i Uppsala eller lite längre bort.

Krav på auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor måste ha genomgått en gedigen utbildning. Det krävs kandidatexamen och godkänt revisorsprov hos Revisorsinspektionen förutom flera års praktisk erfarenhet av branschen innan det går att ansöka om auktorisation. Titeln är skyddad, begreppet godkänd revisor förekommer också men är äldre. En auktoriserad revisor förbinder sig att följa de etiska regler som finns och denna titel är skyddad och får inte användas av obehöriga.

Krav på att ha en auktoriserad revisor föreligger inte för mindre företag eller organisationer, då duger det lika bra med kunniga revisorer som kan hjälpa dig med det som behövs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *